Aidin Sejdinović, laborant na predmetu Produkt dizajn na ALU Sarajevo, povremeno sarađuje sa našim Centrom i naše prostorije svojim inovacijama i kreativnim rješenjima stavlja u službu naše vizije. Mi vjerujemo da je djeci, pored adekvatnog programa, potrebno omogućiti inspirativan prostor koji ih potiče na učenje, igru, stvaranje, čitanje, odmor i maštanje. Aidinove rukotvorine je teško opisati, morate ih doći vidjeti.