Cjenovnik

usluga u Centru Teta Pričalica d.o.o

 1. Školarci – cjelodnevni program                          280 KM
 2. Školarci cjelodnevni program (dvoje djece)     480 KM
 3. Školarci – 4 sata dnevno                                     180  KM
 4. Školarci – 4 sata dnevno (dvoje djece)             310 KM
 5. Mjesečna članarina za radionice                          40 KM
 6. Edukativna radionica                                              10 KM
 7. Rođendanska radionica                                      100 KM
 8. Tematska zabava                                                  250 KM
 9.  Ljetna škola                                                            85 KM
 10.  Zimska škola                                                          85 KM
 11.  Balet                                                                         60 KM