Ajla Bešlija je edukatorica u edukativnom centru Teta Pričalica. Po zanimanju je Bachelor Socijalnog rada i svojom strukom, kao i višegodišnjim radnim iskustvom u školama i nevladinim organizacijama koje rade sa djecom i mladima, svakodnevno doprinosi izgradnji pozitivnog i poticajnog ambijenta našeg centra. Ajla sa velikim entuzijazmom i posvećenosti kod djece razvija empatiju, vještine nenasilne komunikacije, emocionalnu inteligenciju, samopoštovanje, samostalnost i osjećaj za pravdu. Ajla svoj posao živi, neumorno traga za novim kreativnim idejama, djecu sa lakoćom upoznaje i o njima pamti sve, budno prati njihov napredak i proživljava ga srčano kao da su sva djeca sa kojom radi njena vlastita. Ajla brzo korača, neumorno se smije i kafa joj se uvijek ohladi jer je radoholičarka u najljepšem smislu te riječi.